Skoleåret 2020/21

Indskrivning til 10. klasse i skoleåret 2020/21:

For at blive optaget som elev i 10. klasse på Baunehøj Efterskole skal du være færdig med 9. klasse og ikke være fyldt 18 år den dag, du starter på skolen.

Læs dernæst optagelsesproceduren nedenfor, du skal nemlig have besøgt skolen før du kan blive skrevet op.

Har du ikke besøgt skolen, kan du aftale en rundvisning en søndag. Ring til skolen torsdag inden for at aftale tidspunkt.
Du kan også besøge os til Åbent hus 30. september 2018 kl. 13-17. Se mere på forsiden, tilmelding er ikke nødvendig.

Har du allerede besøgt skolen til en rundvisning eller åbent hus, kan du søge om optagelse.

Optagelsesprocedure:

1. Besøg skolen
Du kan besøge skolen på de officielle åbent-hus dage: Sidste søndag i september og anden onsdag i januar. I år søndag 30. september 2018 kl. 13.00-17.00. Alle er velkommen.
Du kan også bestille en rundvisning en søndag i hver måned. Det gør du ved at kontakte kontoret torsdag eller fredag inden weekenden.

2. Søg om en plads
Indskrivning sker altid efter Åbent hus 2 år før skoleåret starter, altså det år du går i 8. klasse. Før kan du ikke reservere en plads. Vi åbner for tilmelding på hjemmesiden efter Åbent hus:  søndag den 30. september kl. 17.

3. Optagelse
Vi har plads til 54 piger og 46 drenge.

4. Depositum
Får du en plads, bekræfter vi det senest den 10. oktober 2018. Søger du plads derefter, får du besked med det samme. Du skal nu betale et depositum på kr. 1.000,- for at reservere pladsen. Depositum tilbagebetales efter gennemført skoleår. Får du ikke plads, se under venteliste.

5. Kom til samtale og introduktion
Når du går i 9. klasse, har besøgt skolen, har reserveret en plads og har betalt depositum, bliver du inviteret til en introduktionsaften og en samtale på skolen. Samtalen har til formål at afstemme vores forventninger til hinanden. Hvis du stadig gerne vil have pladsen, udfyldes en indmeldelsesblanket.

6. Betal gebyr
Når du har været til samtale og bekræftet optagelsen på en indmeldelsesblanket, betales kr. 1.200,- i gebyr. Herefter er du endelig indmeldt. Dette beløb dækker t-shirt, fællesbillede, sangbog, blå bog og forældres kontingent til Skolekredsen. Gebyret tilbagebetales ikke.

Venteliste
Det kan ske, vi ikke har flere ledige pladser til din årgang, når du søger. I så fald kan du komme på venteliste. Ventelisten opdateres hver måned via mail indtil skolestart. Du skal bekræfte din interesse hver måned, hvis du stadig vil stå på ventelisten. At stå på venteliste er gratis men forudsætter at du har besøgt skolen. Når vi har en plads ledig til dig, vil vi invitere dig til optagelsessamtale (se punkt 6)

Andet
Vi har en forventning om at det er dig selv, der vælger skolen.
Baunehøj Efterskole er en almen efterskole, hvilket betyder, at du først vælger linjefag, når du er startet. Du kan ikke have din egen hest med.
Skolen reserverer 10% af pladserne til elever med særlige behov, primært unge med anden etnisk herkomst, flygtninge og indvandrere. Derudover reserveres evt. resterende pladser til søskende samt elever der allerede har deltaget i sommerkurset Efterskoleuge for unge.

Brochure
Ønsker du information om skolen på skrift kan du få tilsendt en brochure her.