Skoleåret 2017/18

 

Fritagelser

Tag kun dit barn fri, hvis det er tvingende nødvendigt!

Fritagelse i hverdage kan ske ved at sende en mail til skolen senest den uge før eller undtagelsesvis ved at ringe til skolen.

Fritagelse i weekender, dvs. hvis eleven ikke møder søndag aften efter en weekend, SKAL MAN RINGE TIL SKOLEN 47530023  MELLEM KL. 20-22.

Weekendlæreren har ikke adgang til skolens mail og man kan derfor ikke fritage på mail i weekender.

Vi afventer derfor altid elevernes ankomst søndag aften, med mindre andet er aftalt.

 

 

Forældrehæfte udleveret til introdag findes her: 17-18 Forældrehæfte

 

Brevene kan ses her:

2018.04.04 Forældremail om Baunehøj on tour med mere

2018.03.12 forældremail med invitation til arbejdsdag

2018.03.12 Generalforsamling_referat 2018_Skolekredsen

2018.03.12 Forældremail om dagene før påske, lockoutvasel med mere

2018.01.26 Forældremail om teatertilmelding mm

2018.01.26 Forældrekalender 2018

2017.11.20 Forældresamtaler 1718

2017.08.25 Vedr spansk

2017.10.30 Brobyg mm fra UU-vejlederne

2017.10.30 Forældremail vedr forældresamtaler, OD mm

2017.09.08 Arrangementer på Baunehøj Efterskole til forældrene

2017.09.08 Forældrebrev om brobygning kc og kd

2017.09.08 Forældremail om arbejdsdag, høstfest mm

2017.08.15 Tour de baunehøj, arbejdsdag mm

2017.08.13 Arrangementer på Baunehøj Efterskole til forældrene

2017.08.13 Forældrekalender efterår 2017

2017.06.29 forældremail om det kommende skoleår

2017.03.28 Forældremail om introdag, statsstøtte og individuel elevstøtte

2016.12.15 Forældremail

2018.01.08. Vejledning til optagelse.dk

2018.01.09. Forældrebrev vedr. optagelse.dk

 

 

Hvad koster skoleåret? Se skala her:  1718 Hvad koster skoleåret