Skoleåret 2018/19

For kommende elever til årgang 2018/19

Forældrehæfte udleveret til introdag findes her: Forældrehæfte 18-19

21/3-2018 Der er udsendt mail med skema “Ansøgning om statslig elevstøtte”. Mailen kan ses her: 2018.03.19 Forældremail om statslig elevstøtte

9/3-2018 Der er udsendt mail med invitation til introdag samt redigeret ferieplan. Mailen kan ses her: 2018.03.08 Forældremail

(tjek evt. spamfilter hvis du ikke har modtaget mailen)

17/1-2018 Der er udsendt mail med invitation til introdag, ferieplan og statsstøtteskema . Mailen kan ses her:  2018.01.17 Forældremail ferieplan, statsstøtte mm

Indskrivning til 10. klasse i skoleåret 2018/19:

Vi har 1 ledig plads til en dreng. Se nedenfor.

For at blive optaget som elev i 10. klasse på Baunehøj Efterskole skal du være færdig med 9. klasse og ikke være fyldt 18 år den dag, du starter på skolen.

Læs dernæst optagelsesproceduren nedenfor, du skal nemlig have besøgt skolen før du kan blive skrevet op.

Har du ikke besøgt skolen, kan du aftale en rundvisning en søndag. Ring til skolen torsdag inden for at aftale tidspunkt.
Du kan også besøge os til Åbent hus søndag den 30. september 2018 kl. 13-17. Se mere på forsiden når vi nærmer os, tilmelding ikke nødvendigt.

Har du allerede besøgt skolen til en rundvisning eller åbent hus, kan du søge om optagelse her på siden, se nedenfor.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er flere ledige pigepladser, heller ikke på ventelisten .

Piger: Ikke flere optag.

Drenge: Venteliste 2018/19

Du får bekræftelse via brev umiddelbart efter.

Hvad koster skoleåret? Hvad koster skoleåret

 

Optagelsesprocedure:

1. Besøg skolen
Du kan besøge skolen på de officielle åbent-hus dage: Sidste søndag i september og anden onsdag i januar.
Du kan også bestille en rundvisning en søndag i hver måned. Det gør du ved at kontakte kontoret torsdag eller fredag inden weekenden.

2. Vis din interesse
Når du har besøgt skolen og måske gerne vil optages, kan du blive registreret som interesseret til den pågældende årgang. Du bliver også registreret i vores kartotek hvis du bestiller en brochure. Men du får først en plads hvis du tilmelder dig her på siden efter Åbent hus 2016.

3. Søg om en plads
Indskrivning sker altid til Åbent hus 2 år før skoleåret starter, altså det år du går i 8. klasse. Før kan du ikke reservere en plads.

4. Optagelse
Vi har plads til 54 piger og 46 drenge.

5. Depositum
Får du en plads til Åbent hus, bekræfter vi det senest den 1. oktober 2016. Får  du plads derefter, får du besked med det samme. Du skal nu betale et depositum på kr. 1.000,- for at fastholde din plads. Depositum tilbagebetales efter gennemført skoleår.

6. Kom til samtale og introduktion
Når du går i 9. klasse, har besøgt skolen, har reserveret en plads og har betalt depositum, bliver du inviteret til en introduktionsaften og en samtale på skolen. Samtalen har til formål at afstemme vores forventninger til hinanden. Hvis du stadig gerne vil have pladsen, udfyldes en indmeldelsesblanket.

7. Betal gebyr
Når du har været til samtale og bekræftet optagelsen på en indmeldelsesblanket, betales kr. 1.200,- i gebyr. Herefter er du endelig indmeldt. Dette beløb dækker t-shirt, fællesbillede, sangbog, blå bog og forældres kontingent til Skolekredsen. Gebyret tilbagebetales ikke.

Venteliste
Det kan ske, vi ikke har flere ledige pladser til din årgang, når du søger. I så fald kan du komme på venteliste. Ventelisten opdateres hver måned via mail indtil skolestart. Du skal bekræfte din interesse hver måned, hvis du stadig vil stå på ventelisten. At stå på venteliste er gratis men forudsætter at du har besøgt skolen. Når vi har en plads ledig til dig, vil vi invitere dig til optagelsessamtale (se punkt 6)

Andet
Vi har en forventning om at det er dig selv, der vælger skolen.
Baunehøj Efterskole er en almen efterskole, hvilket betyder, at du først vælger linjefag, når du er startet.
Skolen reserverer 10% af pladserne til elever med særlige behov, primært unge med anden etnisk herkomst, flygtninge og indvandrere. Derudover reserveres pladser til søskende samt elever der allerede har deltaget i sommerkurset Efterskoleuge for unge.

Brochure
Ønsker du information om skolen på skrift kan du få tilsendt en brochure her.