Temadage og arrangementer

stemning

Formålet med introdagene er at begynde skoleåret på en for eleverne overskuelig måde. Alle skal lære ca. hundrede nye navne at kende, og eleverne bliver bekendt med deres personlige skema samt de mange rutiner og dagligdags gøremål.
Eleverne undervises i en bred vifte af boglige fag samt praktiske gøremål: Morgensang, fællesskabende aktiviteter, fællesmøder, rengøring, husmøder, madlavning, opvask og have. I introforløbet indgår desuden dagligt fysiske aktiviteter, sang og dans, introduktion til lokalområdet samt brand- og sikkerhedsinstruktion.

Lærere: Alle

Introturens formål er at eleverne i de enkelte husgrupper skal lære hinanden at kende og forstå hinandens forskelligheder.
Desuden er det vigtigt at de enkelte huslærere får et grundigt førstehåndsindtryk af de enkelte elever i husgruppen. Dette baner vejen for det senere gode samarbejde mellem eleven, huslæreren og hjemmet.
Introturen er en cykeltur i området omkring Isefjorden med to overnatninger i det fri.
Eleverne får bl.a. undervisning i følgende: at pakke cyklen ordentligt, at lappe en cykel, at færdes forsvarligt i trafikken, at lægge en madplan og få pengene til at slå til, at tilberede mad på stormkøkken, at bygge en funktionsdygtig bivuak og pakke den forsvarligt sammen igen, uden at miste snore, pløkke m.m. Desuden lægges der vægt på at eleverne i husgruppen lære at passe på hinanden, at holde en god tone og at hjælpes ad

Lærere: Husgruppelærerne

I slutningen af september skal køkkenhaven og frugttræerne høstes. Vi benytter lejligheden til at fange fisk i fjorden og samle æbler i omkringliggende æbleplantager, som vi moster i vores eget mosteri. Desuden skal der bages, syltes, kærnes smør og laves hyldebærsaft, ost mm. Høstdagene afsluttes med et åbent høstmarked den 25. september kl 16-30-18.30 og kl 18.30-21.30 en høstfest i ridehuset for eleverne og deres familier.

På Efterskolernes dag den sidste søndag i september slår vi dørene op for alle der er interesserede i at se en efterskole i arbejde. Vi har inviteret elever fra sidste og forrige årgang til at komme og vise rundt på skolen, mens eleverne fra den nuværende årgang viser deres linjefag frem, synger kor og fortæller om deres første tid på skolen. Der vil også være mulighed for at høre om skolens fællesfag og prøvefag og der vil være lejlighed til at træffe de fleste af skolens medarbejdere.

I oktober har vi arrangeret tre dage, hvor vi bliver undervist i hvordan man fortæller en god historie. Med professionelle journalister, skuespillere, fotografer, musikere, forfattere, dansere og andre fortællere som undervisere tager lærerne plads på skolebænken sammen med eleverne.

Tre gange om året har vi 2-4 sammenhængende dage, hvor vi koncentrerer os om linjefagene. Dagene kan bruges til nørderi, hård træning, linjefagsprojekter og ture ud af Baunehøj.

I projektugen udarbejdes den obligatorisk selvvalgte opgave (OSO) som et tværfagligt projekt med dansk og matematik. Elevernes forældre inviteres til at overvære den mundtlige fremlæggelse.

Terminsprøver afvikles for at give eleverne mulighed for at teste egne faglige standpunkter i de fire prøveforberedende fag samt give eleverne indsigt i, hvordan de arbejder under pressede konditioner, således de har mulighed for at forbedre deres arbejdsprocesser.
I terminsprøveugen undervises eleverne i at gå til folkeskolens skriftlige prøver, og der gives standspunktskarakterer bl.a. af hensyn til elevernes valg af gymnasial ungdomsuddannelse. I denne uge undervises løbende i jord til bord.

Lærere: Prøvefagslærerne

De sidste dagen inden jul har en særlig stemning. Vi tager bl.a. til julegudstjeneste i Skovens Kirke, går i fakkeloptog gennem alléen, spiser julemiddag og afholder det traditionelle julemøde med forældre og repræsentanter fra det folkelige bagland.

De tre første skoledage i det nye år har vi et særligt fokus på sangen og vores fælleskor. Vi inviterer en korleder udefra til at give inspiration til nye sange og rytmer.

Den første onsdag i det nye år inviterer vi interesserede til at besøge skolen og opleve stemningen på en mørk vinteraften på Baunehøj. Der vil være rundvisninger, arbejdende værksteder, korsang og lejlighed til at møde de fleste af skolens medarbejdere.

I teaterugen undervises der i skuespillets grundprincipper. Gennem dramaøvelser afprøver den enkelte elev sig selv i arbejdet med kropslige udtryk, status og kommunikation. Det er en del af undervisningen at alle skal på gulvet.
Store dele af forestillingen udarbejdes i fællesskab mellem lærer og elever indenfor forskellige delområder som musik, tekstarbejde, dans og scenografi. Som ugen skrider frem vil delområderne samles til en fælles forestilling, som vises for forældre og andre interesserede.

Lærere: Kristian Damgaard, Peder Esmann, Bjørn Friis Thomsen, Nele Anger

En gang om året drager hele årgangen af gårde 3-4 dage for at optræde med fælleskoret på andre efterskoler, folke- og friskoler, på plejehjem og virksomheder, samt forskellige steder i det offentlige rum. Ud at synge for nogen, har vi lejlighed til at synge sammen med nogen, fx sammen med andre efterskolekor.

Første lørdag i juni afholdes sommerfest og jubilartræf. Jubilartræffet er for: 5, 10, 15, 20, 25 – års jubilarer samt elever, der gik på skolen for mere end 25 år siden. Se under arrangementer eller kontakt skolen for yderligere info.

Sommerfesten er åben for alle. Programmet indeholder en masse optrædender, dans, fællessang, elevernes grundlovstaler og linjefags præsentationer. Eleverne står for det meste af programmet.

Fagdagene skal dels dække behovet for sammenhængende faglig fordybelse i slutningen af skoleåret og dels sikre at eleverne har tid til at udarbejde synopser i relevante fag (typisk dansk, engelsk og 2. fremmedsprog, men også matematik for de hold der vælger at gå op i prøveform B).

Lærere: Lærerne i prøvefagene

Skolen betragter prøverne som en del af undervisningen.
I forbindelse med afholdelse af de afsluttende skriftlige prøvedage er målet dels
– at give eleverne de bedst mulige betingelser for at præstere så god en prøve som muligt.
– at opretholde dagligdagens rutiner så vidt muligt.
Ud over at forberede sig og deltage i de formelle prøver er undervisningen af praktisk, fysisk og kreativ karakter, så dagen opleves afvekslende for den enkelte elev.

Målet med de mundtlige prøvedage er
– at give eleverne mulighed for at gå til de afsluttende prøver under bedst mulige betingelser på skolen.
– at give prøveperioden et vægtigere indhold end blot prøveafviklingen.
– at udnytte årstiden og muligheden for en undervisning af længere sammenhængende varighed.
Eleverne forbereder sig hele dagen før en mundtlig prøve. De øvrige prøvedage deltager de i et eller flere af de planlagte undervisningstilbud.

Lærere: Lærerne i prøvefagene

I outtrougen afvikles skoleåret på en rar og afvekslende måde, hvor eleverne tager afsked med hinanden og skolen, så forløbet så vidt mulig er afsluttet, evalueret og eleven klar til at se fremad mod nye mål.
Vigtige elementer i denne uge er pakning, oprydning og rengøring som en naturlig del af det forløb de har været en del af. Derudover består undervisningen af kor og fællessang, kropslige og idrætslige aktiviteter, samt planlægning og gennemførsel af en outrotur med overnatning.
Derudover indeholder ugen en række afsluttende møder med bl.a. spisning, taler og evaluering. I planlægningen af ugen inddrages eleverne i et elev-lærerudvalg.

Lærere: Alle

3-4 weekender om året er der obligatorisk undervisning i weekenden. Gennem undervisning og samvær er det formålet med skoleweekender:

  • at knytte familien sammen i fælles oplevelser på skolen samt etablere arbejdsfællesskaber.
  • at skabe bånd og sammenhæng mellem elever og tidligere elever og blive led i en historisk kæde.
  • at vise vej og resultater, være til inspiration for elever og kommende elevhold.
  • at introducere det folkelige foreningsarbejde.

Hver fællesweekend har sit særegne undervisningsprogram, som eleverne er forpligtet til at deltage i.
De enkelte skoleweekenders og skoleweekenddages placering fremgår af masterkalenderen.