Valgfag

valgfag
ridning

Formål:

 • at forbedre elevernes fysiske og psykiske formåen i forbindelse med ridning.
 • at give eleverne en større forståelse for sammenhængen mellem egen kropsbevidsthed og
 • fysik og de krav, de stiller til hesten.
 • at lære eleverne nødvendigheden af deres medvirken i at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære i undervisningen, med respekt for den enkelte elevs mulighed for at tage udgangspunkt i egne færdigheder
 • at give eleverne praktiske færdigheder og forståelse af deres ansvar, i forbindelse med korrekt brug og omgang af hesten, i respekt for hesten natur og basale behov.

Grunduddannelsen:
Med udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder, gennemgås og øves de grundlæggende bestanddele i ridningens univers f.eks.: sikker og tryg omgang med hestene, korrekt opsadling, longeringsøvelser med det mål at eleven føler sig tryg når hesten bevæger sig i skridt, trav og galop.
Terrænridning: Turridning, sikker ridning i terræn, op og ned af små skrænter
Dressur: Balanceøvelser på volten, at ride gode volter

 • Lette dressurøvelser, slangegang, volte tilbage, ride ud i hjørnet
 • Kvadriljeridning
 • Programridning
 • Springning: Øvelser over små spring. Aldrig højere end eleven er klar til.
 • Hesten: Horsmandship, at danse med heste. Hvordan kommunikerer vi med hesten
 • Alm. Hestefysiologi

Ugeplanen fastlægges når elevernes færdigheder kendes.

Lærer: Jan Jørgensen

fysiske_rammer

Formål:
– at arbejde kreativt med forskellige materialer, bl.a. forskellige lertyper og FIMO-ler
– at arbejde koncentreret med en opgave frem mod et slutresultat
– at opleve glæden og muligheden for personlig udvikling ved en kreativ proces

Faget keramik skal give eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem det plastiske arbejde med ler. I undervisningen arbejder vi med stentøjsler i forskellige farver og typer. Eleverne får kendskab til forskellige modellerings- og dekoreringstekniker samt deres anvendelse og virkning. Derudover arbejder vi med modellering af smykker. Her får eleverne indblik i arbejdet med FIMO-ler og dets anvendelsesmuligheder. Der lavet bl.a. individuelle perler og forskellige smykker med f.eks. knytteteknikken.

Lærer: Nele Anger

musik_sammenspil

Formål:
• At give eleven praktiske og teoretiske færdigheder inden for musik for på den måde at
medvirke til et liv med musik og sang.
• At give eleven evnen til at lytte og agere i musisk kommunikation i et samspil mellem at føre
og at lade sig føre.
• At der arbejdes med musik indenfor den rytmiske genre.
• At give den enkelte redskaber og rum til at åbne sig, tage ansvar i et forpligtende
samarbejde med udgangspunkt i egne evner.
• At arbejde i troen på at der i musikken ligger en universel skabende kraft, som kan forsone
og forene, hvilket er med til at åbne sindet og danne hjertet.
Forløb:
Den grundlæggende opbygning og dominerende aktivitet er sammenspil. Dette inkluderer faste pladser og forventninger om engagement samt udvikling i arbejdet mod et fælles mål.
Holdet blandes så det danner et orkester med så stor en blæsergruppe som mulig.
Der arbejdes ud fra et kompendium for musikliniefaget.
Det indeholder de fem første sammenspilsnumre: Hæfte til de enkelte instrumenter samt CD med sangene og div. hjælpe spor. Grebstabeller samt brug og pleje af det enkelte instrument.
Udvalgte sider om teori, rytmelege og øvelser samt lyd og teknik.

Lærer: Oliver Hoiness

Der er afsat 1 1/2 time ugenligt til valgfag. Udbudet af valgfag varierer i løbet af året. Udover de nævnte vil flg. valgfag forekomme: kajak, pigeband, mountainbike, vegetarmad, joga, tegning, akvarel, håndværk, fodbold m.fl.