Skoleåret 2023/24

10. klasse i Skoleåret 2023/24 Optagelsesprocedure:

1. Besøg skolen
Du kan besøge skolen på de officielle åbent-hus dage: Sidste søndag i september og anden onsdag i januar.
Efterskolernes dag var i 2020 virtuel da vi ikke kunne have mange besøgende på skolen ad gangen pga. Corona. Vi kender ikke vilkårene for Åbent hus 2021 endnu.
Du kan også bestille en rundvisning en søndag kl. 12 efter forudgående aftale torsdag inden. Du kan lave aftalen ved at kontakte kontoret på mail: eller telefon 47530023.

Når du har besøgt skolen – eller været til Åbent hus og gerne vil optages, kan du reservere en plads (det år du går i 8. klasse).
Er du kommet senere, kan du skrive til skolen hvordan du så gør, og om du kan blive skrevet op eller komme på venteliste.

2. Reserver en plads
Reservation sker altid efter Efterskolernes dag 2 år før skoleåret starter, altså det år du går i 8. klasse. Før kan du ikke reservere en plads.

Vi har plads til 56 piger og 47 drenge.

Har du reserveret, vil du få en bekræftelse om du har fået en plads senest den 10 dage efter Åbent hus. Hvis der er flere der søger, se under venteliste.

3. Betal reservationsgebyr

Du skal nu betale et reservationsgebyr på kr. 1.000,- for at fastholde din reservation. Gebyret tilbagebetales ikke. Vi sender en opkrævning.

4. Kom til optagelsesaften/samtale/ introduktion
Når du går i 9. klasse, har besøgt skolen, har reserveret en plads og har betalt reservationsgebyr, bliver du inviteret til en optagelsesaften med en samtale på skolen. Aftenen er obligatorisk og har til formål at afstemme vores forventninger til hinanden. Hvis du stadig gerne vil have pladsen, udfyldes en indmeldelsesblanket.

5. Betal optagelsesgebyr
Når du har været til samtale og bekræftet optagelsen på en indmeldelsesblanket, betales kr. 1.200,- i optagelsesgebyr. Herefter er du endelig indmeldt. Dette beløb dækker t-shirt, fællesbillede, sangbog, blå bog og forældres kontingent til Skolekredsen. Gebyret tilbagebetales ikke.

6. Introdag
Når hele årgangen har været til samtale, inviterer vi til introdag i maj, 3 måneder før skolestart. Her vil du møde din husgruppe og høre mere om det kommende skoleår.

Venteliste
Det kan ske, vi ikke har nok pladser på din årgang, når du søger. I så fald kan du komme på venteliste. Ventelisten opdateres hver måned på mail fra september (når du går i 9. klasse) indtil skolestart. Du skal bekræfte din interesse hver måned, hvis du stadig vil stå på ventelisten. At stå på venteliste er gratis men forudsætter at du har besøgt skolen. Når vi har en plads ledig til dig, vil vi invitere dig til optagelsesaften (se punkt 4)

Andet
Vi har en forventning om at det er dig selv, der vælger skolen.
Baunehøj Efterskole er en almen efterskole og betyder at du ikke optages på en bestemt linje men at du først vælger linjefag, når du er startet.
Skolen reserverer 10% af pladserne til elever med særlige behov, primært unge med anden etnisk herkomst, flygtninge og indvandrere. Derudover reserveres pladser til søskende samt elever der allerede har deltaget i sommerkurset Efterskoleuge for unge.

Brochure
Ønsker du information om skolen på skrift kan du få tilsendt en brochure Brochurebestiling