Ledige stillinger

Vikar til matematik

En af skolens dygtige matematiklærere går på forældreorlov i tre måneder fra 1/4 – 1/7.

Vi søger derfor en vikar, der vil indgå i dannelsen og undervisningen af skolens elever – primært i matematik men altid også i alle de store og små aspekter af livet, som optager unge mennesker.

Konkret skal du kunne overtage to matematikhold i det vi kalder EksperimenTiende Klasse, som er kendetegnet ved høj faglighed, fordybelse og egne evalueringsformer. Der er 3 andre matematiklærere på skolen, hvoraf én underviser de øvrige hold i EksperimenTiende. Så du kommer ikke til at stå helt alene.

Den pågældende lærer er også friluftsliv- og engelsklærer, så hvis du kan varetage undervisning i de fag også, er det en stor bonus.

Under alle omstændigheder skal du forvente, at stillingen indeholder andre opgaver end blot matematik, herunder aften- og weekendvagter. Stillingen er i udgangspunktet fuld tid, men vi er selvfølgelig indstillet på at indrette os efter dine ønsker og muligheder.

Baunehøj Efterskole er en naturskøn, grundtvigsk efterskole med 100 elever på 10. klasses niveau. Vi er meget stolte af vores skole, som er kendetegnet ved tillidsfulde relationer og god kommunikation mellem medarbejdere og elever. Vi er en udviklingsorienteret skole og har kastet os hovedkulds ud i skabelsen af en kreativ, eksperimenterende og fritænkende 10. årgang, der kombinerer høj faglighed med almen dannelse og personlig udvikling. Det gælder åndens, håndens og hjertets dannelse.

Vi ønsker, at sammensætningen af medarbejdergruppen skal afspejle befolkningen og opfordrer alle uanset køn, samt social og geografisk baggrund til at søge stillingen.

For yderligere oplysninger og aftale om besøg på skolen kontaktes forstander Ulrik Goos Iversen eller viceforstander Kristian Damgaard på 47530023. Ansøgning med CV og referencer samles i en fil og sendes til senest tirsdag den 1. marts 2022. Samtaler gennemføres løbende. Løn – og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Læs mere om skolen på www.baunehoej.dk

 

 

Faghistoriker søges til udarbejdelse af artikler til skolens jubilæumsskrift 2022

I 1997 vedtog Folketinget den såkaldte Tvind-lov, der blandt andet forbød foreninger og organisationer at drive flere skoler forskellige steder. Det ramte Maria-forbundet som drev tre efterskoler nemlig Kastanievej, Halstedhus og Baunehøj Efterskoler. Det betød, at det formelle fundament blev revet væk under skolerne og nye foreninger og baglande skulle konstrueres, effektueres og godkendes på kort tid. For Baunehøj Efterskole blev konsekvensen en frihed til eget værdigrundlag, egen økonomi og eget folkeligt bagland.

Baunehøj Efterskole, der har eksisteret som efterskole siden 1972 og før det som husholdningsskole siden 1924, ønsker at markere sit 25-års jubilæum som selvstændig efterskole med et jubilæumsskrift der blandt andet skal indeholde afsnit om

  • Skolens selvstændiggørelse i 1997 og tilblivelsen af værdigrundlaget i 2010
  • De vigtigste begivenheder i skolens historie 1997-2022
  • Skolen før og nu

Vi er meget interesseret i at få elev-, medarbejder- og forældre-stemmer med i jubilæumsskriftet, men vi søger også en eller flere faghistorikere, der på baggrund af kilderne vil udarbejde en eller to artikler med høj videnskabelig værdi. Disse artikler skal udgøre kernen i skriftet som de øvrige stemmer kan centreres omkring. Arbejdet er lønnet efter aftale. Skolen stiller eget kildemateriale til rådighed, men forventer også at du selv opsøger og bruger andre kilder.

Hvis du har interesse for opgaven, er vi meget interesseret i at høre fra dig og vi opfordrer alle i netværket til at dele opslaget og prikke eventuelle kandidater til opgaven.

Skriv til forstander Ulrik Goos Iversen på eller ring til ham på skolen på 47530023.